PGB Begeleiding

Amber

De ondersteuning van mensen met een stoornis in het autisme spectrum bestaat met name uit luisteren en teruggeven. 

Het ontwikkelen van inzicht in zichzelf en overzicht over wat er in zijn/haar leven gebeurd is het doel.

Ouders van een kind met een autisme stoornis krijgen ondersteuning bij het bieden van een gestructureerde leefomgeving, het communiceren met hun kind en het vinden van een passende vrijetijdsbesteding.

De begeleiding kan bestaan uit:
 
  • Gezinsondersteuning, coaching.
  • Het ontlasten van ouders van kinderen met ASS, door het kind bij mij thuis op te vangen.
  • Het werken aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid van het kind.
  • Het expliciet maken van dagelijkse structuren van opstaan tot naar bed gaan.
 
Het kind
 
  • Krijgt rust en ruimte en mag zichzelf zijn.
  • Wordt uitgedaagd om vaardigheden te oefenen.
  • Krijgt begeleiding bij het zich bewegen in de wereld.
  • Doet activiteiten als mandala tekenen, knutselen en spelletjes.